Beweeg je lichaam - Beweeg je ziel
 Contact & Info   Team   Visie en doel   Kalender 

Familie opstellingen


"De ziel is kind van 2 werelden. Ze laat zich in de tijd vallen, maar is ook een engel van de eeuwigheid." (Herman Cools)

Systemisch werk (ook vaak familieopstelling, of familieconstellatie genoemd) werd ontwikkeld door Bert Hellinger (zie ook de http://www.hellinger.com) en is uitgegroeid en verrijkt door de persoonlijke invloeden van tal van begeleiders.

In de systemische benadering van de mens maakt de gehele mens deel uit van tal van systemen, groepen, verbanden, werksituaties, organisaties, clubs en in het bijzonder ... onze familie.

Binnen elk van deze systemen spelen wij een rol, bekleden wij een positie. We gedragen ons op onze manier zodat we erbij of net niet erbij horen. Wij ontwikkelen vaak onzichtbare patronen die ons leven kunnen sturen, beheersen, bepalen en belemmeren. Als een kind bv er thuis niet echt bijhoort, is de kans groot dat het er op school ook niet zal bijhoren of later in een werksituatie. Er ontstaat een patroon dat zich herhaalt. Een inzicht krijgen in deze patronen kan een belangrijke bewustwording betekenen, waardoor plots een patroon, probleem of ziekte kan doorbroken worden.

Bert Hellinger heeft zich verdiept in de dynamieken binnen systemen, vertrekkende vanuit het belangrijkste systeem nl. onze eigen familie. Hij heeft ontdekt dat binnen elk systeem bepaalde wetmatigheden van toepassing zijn en als deze niet gerespecteerd worden, het systeem hierop zichtbaar of onzichtbaar reageert om de balans opnieuw te herstellen. Enkele belangrijke wetmatigheden zijn : "iedereen hoort erbij", "balans van geven en nemen", "rangorde".

Ieder van ons heeft een bijzondere gave in het aanvoelen van systeemenergie. Dit is aangeboren en hebben we ook nodig om te kunnen leven in groep, in een maatschappij, binnen een cultuur, religie, op het werk enz... Van deze bijzondere gevoeligheid wordt gebruik gemaakt om een "opstelling" te maken. Als een begeleider een systeem wil opstellen maakt hij/zij gebruik van "representanten" (in groep komt iedereen van de groep daarvoor in aanmerking). Door de "representanten" op te stellen in de ruimte worden de systeem-energie en de dynamieken zichtbaar. Vanuit deze informatie kunnen patronen helder worden. Het is steeds opnieuw een boeiende ervaring te zien hoe iedereen zich automatisch kan afstemmen op het systeem van de persoon die de opstelling vraagt.

Voor wie is het bedoeld?

Het werk is ontstaan vanuit therapie-groepen voor persoonlijke groei. Het is ondertussen gebleken dat het toe te passen is voor allerhande soorten systemen. De basiswetmatigheden dienen in alle systemen gerespecteerd te worden. Het aantal toepassingsgebieden groeit dagelijks onder invloed van de verschillende achtergronden van de begeleiders van opstellingen. Enkele belangrijke gebieden zijn :

familie, organisatie, bedrijf, langdurige ziektes, dilemma-vragen, partner-relaties, supervisie, echtscheidingsproblematiek, ...

Een opstelling is een bijzondere krachtige weg naar bewustwording.

Indien je twijfelt of een familieopstelling voor jou een geschikte methode is, neem dan gerust contact op.


Begeleiders zijn:
Groepsaanbod
BegeleidingOdilon Mets
Volgende activiteiten zijn gepland:
Familieopstellingen
30-03-201719u0022u00Training Kracht vanuit het lege Midden en Stilte met het nieuwe, geestelijke fam
Odilon Mets
>> Lees meer
06-04-201719u0022u00Training Kracht vanuit het lege Midden en Stilte met het nieuwe, geestelijke fam
Odilon Mets
>> Lees meer